ایمنی وبهداشت یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ 22:36

دستور العمل ایمنی وبهداشت عمومی کلیه واحدهای شرکت زرین ظفر خرم آباد:

استفاده از وسایل حفاظت فردی

عدم قرار دادن پالت وبشکه های حاوی مواد قابل اشتعال و کارتن جلوی خاموش کننده های دستی ،تابلو های برق ومسیرهای تردد.

اطمینان از خاموش کننده های دستی  آتش در سالن و شناخت ونحوی استفاده از آنها

عدم استفاده از پالت های چوبی شکسته وآهنی دفرمه شده .

اعلام سریع هر گونه مورد غیر ایمن (حادثه ،مشاده دود آتش و...)به سرپرست سالن ، واحد ایمنی و واحد نگهبانی

عدم استعمال سیگار

در هنگام بلند کردن وجابه جا کردن اجسام به صورت دستی با خم کردن پاها و صاف نگه داشتن کمر اقدام به بلند کردن آنها نمایید.

هل دادن اجسام ،پالت و...به منظور جابه جا کردن آنها بهتر از کشیدن آنها می باشد.

عدم انجام هرگونه عملیات گرم (جوشکاری ،برشکاری و...) کار در ارتفاع بدون مجوز کار ایمن.

10-توجه به علایم وهشدارهای نصب شده در سالن.

11-ترک سریع محل کار وتجمع در محوطه جلوی نگهبانی (نقطه تجمع ایمن) به محض شنیدن آژیر خطر واعلام وضعیت اضطراری .

12- اطمینان از وجود کفپوش عایق در جلوی در جلوی کلیه تابلوهای برق.

دستور العمل های ایمنی وبهداشت (واحد انبار):

رعایت دستورالعمل های عمومی

استقرار بشکه های حاوی مواد نیاز چاپ با توجه به نیاز روزانه و جلوگیری از عدم  از عدم انبارش آنها

عدم جابه جایی اجسامی که وزن متعارفی ندارند با لیفتراک وبدون مهار اصولی آنها .

عدم انبارش پالت و مواد اولیه مورد نیاز چاپ در خارج از مناطق تعریف شده.

رعایت نظم و قرار دادن ورق ها در محل های خط کشی  و پارتی بندی شده بر اساس چیدمان تعریف شده در انبار ورق.

عدم قرار دادن کالا واجسام در مسیرهای تردد لیفتراک  در جلوی درها

عدم تردد افراد غیر مسئول در انبار

عدم ایجاد هرگونه جرقه شعله در انبار

استفاده از لیفتراک توسط افراد دارای گواهینامه لیفتراک و عدم واگذاری آن به افراد غیر مجاز

واحد تولید:

رعایت دستورالعمل های عمومی

عدم انجام کار (نظافت تعمیرات و...) بر روی ماشین آلات در حال کار خصوصاً قسمت های متحرک وگردنده

اطمینان از وجود بسته بودن حفاظ و میکرو سویچ کلیه قسمت های گردنده ومتحرک ماشین آلات قبل از شروع به کار

عدم استفاده از هیتر برقی در سالن وامثالهم

اطمینان از برقراری سیستم ارت کلیه ماشین آلات و تابلو های برق

 

واحد انبار:

رعایت دستور العمل های عمومی

عدم ایجاد هر گونه جرقه وشعله در سالن

انبارش محصولات بر روی پالت در محل قرار گیری آنها وجلوگیری انبارش آنها به صورت فله در مسیرهای تردد لیفتراک

رعایت نظافت وبهداشت در استفاده از سرویس های بهداشتی توسط کلیه پرسنل سالن

اطمینان از خاموش بودن کلیه دستگاه های پرس موجود در سالن به منظور رفع عیب فنی و تخلیه ضایعات گیر کرده در دستگاه

نظافت وجلوگیری از تجمع روغن در کانال اطراف پرس ها ونصب درپوش آنها

 

 

واحد کارتن سازی داخل وقسمتی از انبار(شکل دادن به کارتن های سفارشی)

رعایت دستور العمل های ایمنی

روشن نمودن سیستم تهویه قبل از شروع به کار

اطمینان از سالم وبسته بودن حفاظ دستگاه ها از جمله خرد کن و پرس ضایعات کارتن

عدم ایجاد هرگونه شعله و جرقه در سالن

انجام کلیه مراحل های کاری مطابق با انجام دستور العمل های انجام کار

انبارش محصولات بر روی پالت و عدم انبارش محصولات به صورت فله

عدم انبارش پالت ومحصولات در خارج از مناطق تعریف شده

عدم وجود کابل دو تکه وپریز شکسته ومهار نشده در سالن

10-در صورت پاشش مواد مورد استفاده چاپ،شستوشوی سریع با آب به مدت 10دقیقه

11-عدم استفاده از هیتربرقی وامثالهم

12-نظافت و پاک سازی محیط کار پس از انجام کار روزانه

13-قفسه بندی وچیدمان درست مواد مورد استفاده در چاپ کارتن

14عدم انجام کار بر روی ماشین آلات درحال کار خصوصاً قسمت های متحرک وگردنده ماشین آلات .

واحد لیبل وبسته بندی

رعایت دستور العمل های عمومی

عدم انجام کار بر روی ماشین آلات در حال کار

در صورت پاشش مواد به چشم ،شستو شوی سریع به مدت 10دقیقه

رعایت نظم وقرار دادن وسایل ومحصولات در محل های تعین شده

عدم استفاده از هیتر برقی

اطمینان از برقراری سیستم ارت کلیه ماشین آلات وتابلو های برق

عدم ایجاد هرگونه جرقه وشعله در سالن

عدم چیدن کالا ومحصولات سنگین در طبقات بالای قفسه ها

عدم انبارش محصولات وپالت در خارج از قفسه ها

واحد قطعات تعمیرات

رعایت دستور العمل های عمومی

اطمینان از وجود وبسته بودن حفاظ ومیکروسوئچکلیه قسمت های گردنده ومتحرک ماشین آلات ونظارت سرپرستان بر ااستفاده از آنها

عدم اسشتفاده از هیتر برقی

خاموش نمودن چراغ و کلیه تجهیزات برقی در پایان کار

استفاده از دستکش ایمنی

 

واحد تراشکاری واحد تعمیرات

عدم استفاده از شالن گردن ، دستمال ، دستکش ، لباس گشاد وآویزان در حین انجام کار

اطمینان از محکم بودن دستگاه مرغک ورنده در جای خود قبل از عملیات شروع تراش

انجام کلیه تعمیرات ، سرویس و آزمون دستگاه تراش در حالت سکون دستگاه

استفاده از تکیه گاه مخصوص هنگاه استفاده از سه نظام و چهار نظام دستگاه

اطمینان از عدم وجود آچار سه نظام و دیگر ابزار بر روی دستگاه

عدم انجام عملیات گریس کاری و نظافت ، زمانی که دستگاه روشن است

عدم اندازه گیری قطعه کار و دیگر قسمت های مربوط به قطعه در حین انجام کار

عدم استفاده از نیروی دوار ماشین جهت سوار و پیاده کردن سه نظام وچهار نظام دستگاه

استفاده از تکیه گاه قطعه کار برای تراش میله ها و کارهای طویل

          10  -نصب کلاهک حفاظتی بر روی برآمدگی گیره سه نظام

          11-عدم بلند کردن بار واجسام با دست ای روغنی ویا دستکش چرب

         12- نظافت ومرتب کردن کف سالن و عاری نگه داشتن آن از هر گونه از مواد لغزنده

         13- استفاده از چراغ های موضعی در حین انجام کار با دستگاه

         14- عدم انجام کارهای تعمیراتی توسط پرسنل غیر از پرسنل تراشکاری

     واحد برق واحدتعمیرات

قطع جریان برق قبل از شروع هر گونه کار بر روی قسمت های برق دار

توجه به علایم هشدار دهنده بر روی تابلوهای برق ، کلید های اصلی ماشین آلات قبل از شروع به کار بعد از آن

عدم استفاده وهمراه داشتن وسایل هادی جریان برق مانند ساعت ، زنجیر فلزی ،کلید ،گردنبند و...

استفاده از کفپوش عایق هنگام کار بر روی تابلو و وسایل برقی

اطمینان ازبر قراری ارت قبل از شروع به کار

قرار دادن حفاظ وکاور ماشین آلات بر روی خود پس از پایان کار بر روی آن

عدم استفاده از ابزار و دستگام معیوب و یا نصب هشداردهنده معیوب و ارجاع جهت  تعویض ویا تعمیر آن

در صورت مواجهه با فرد برق گرفته ابتدا سعی شود به شیوه ایمن برق را قطع ویا با اجسام عایق کابل ویا فرد از جریان جدا شود ، در صورت بیهوشی بر روی مصدوم احیای قلبی ریوی انجام شود وبه خانه بهداشت ارجاع داده شود

توجه به علیم هشدار دهنده نصب شده در محل کار ورعایت ملاحظات آن

*چهار قاعده اساسی ایمنی برق معروف به قوانین طلائی را همواره مد نظر داشته باشید:

1- با مشاهده از قطع بودن جریان اطمینان حاصل شود

2- از عدم برقراری جریان توسط همکار یا فرد دیگری به طور اتفاقی اطمینان حاصل کنید

3- با نصب ارت از نداشت ذخیره برق در وسایل ومدارات الکتریکی مطمئن شوید

4- همواره بین مدار یا وسیله برقی یک ارتباط مناسب با زمین بر قرار کنید (سیستم ارت)  

 

 

نوشته شده توسط مهندس حمید پورویسه  | لینک ثابت |